логоFacebook  Twitter  YouTube  eMail

  НАУЧНИОТ СОБИР
АСНОМ И МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА
МАНУ, 28 ноември 2014 година (петок), 9.00 часот
9.00 часот ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА
акад. Владо Камбовски, претседател на Македонската
академија на науките и уметностите
проф. д-р Драги Ѓоргиев, директор на Институтот
за национална историја
9.20 часот ПРВА СЕСИЈА
Модератор: Марјан Димитријевски
Владо Камбовски
АСНОМ: ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
Иван Катарџиев
СЕДУМДЕСЕТ ГОДИНИ АСНОМ – СЕДУМДЕСЕТ ГОДИНИ
МАКЕДОНСКА ДРЖАВА
Димитар Мирчев
ИМАШЕ ЛИ АСНОМ ФИЛОЗОФИЈА И ИДЕОЛОГИЈА?
Марјан Димитријевски
ПАРАЛЕЛИ ПОМЕЃУ АСНОМ И ОСТАНАТИТЕ АНТИФАШИСТИЧКИ
СОБРАНИЈА НА ЈУГОЛОВЕНСКИТЕ ПРОСТОРИ
Мишо Докмановиќ
ТРН ВО ОКОТО – АКТИТЕ НА АСНОМ И ГРЧКИТЕ СТАВОВИ ВО ВРСКА
СО МАКЕДОНСКОТО БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
Дискусија
10.30 часот – кафе пауза
11.00 часот ВТОРА СЕСИЈА
Модератор: Мишо Докмановиќ
Трајче Грујоски
АНОК И НЕГОВИОТ ПРИГОВОР НА МАНИФЕСТОТ
НА ГЛАВНИОТ ШТАБ НА НОВ И ПОМ
Илија Андонов-Ченто
АМАНДМАНОТ НА СОЈУЗНИОТ УСТАВ ОД 1946 ГОДИНА
И САМОСТОЈНОСТА НА МАКЕДОНИЈА
Љубица Јанчева и Катерина Мирчевска
АВНОЈ ЗА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ
Виолета Ачкоска
АСНОМ И МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ ПОМЕЃУ
КЛАСНОТО И НАЦИОНАЛНОТО (1941-1991)
Александар Стојчев
МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ВО СТОЛЕТИЕТО ПО АСНОМ
Тодор Чепреганов, Соња Николова и Зоран Нечев
АВНОЈ – АСНОМ – ЈАЛТА – 08.09.1991 И МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ
Дискусија
12.30 часот - коктел
13.30 часот ТРЕТА СЕСИЈА
Модератор: Љубица Јанчева
Блаже Ристовски
СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК
ОД ДРУГАРСТВОТО (1903) ДО АСНОМ (1944)
Катица Ќулавкова
ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА КАТЕГОРИЈАТА МУЛТИЕТНИЧКА /
ЕТНИЧКА ДЕМОКРАТИЈА
Трајко Стаматоски
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО XX ВЕК – ДО ОФИЦИЈАЛНОТО
ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗА СЛУЖБЕН ЈАЗИК НА ЗАСЕДАНИЕТО НА АСНОМ
Борко Зафировски
НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА – ДРЖАВЕН СТОЖЕР И ТРЕЗОР
(СУДБИНИ И ФАКТИ)
Волф Ошлис (Керпен, Германија)
АСНОМ 1944 Г. КАКО (НЕ)СВРШЕН ЧИН
Марјан Иваноски
АСНОМ И МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА
ВО ЗАПАДНА ЕВРОПА
Александар Симоновски
АВНОЈ, СВЕТОСАВСКИОТ КОНГРЕС И АСНОМ
Дискусија
Заклучни зборовиПоуки од Светите Отци

dobrotoljubie